Ogłoszenie o przetargu

Polski Związek Działkowców – Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp., ul. Poznańska 1, ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna: roboty budowlane pn. budowa domu działkowca zgodnie z opracowaną dokumentacją na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Koźminie Wlkp. – więcej informacji  w zakładce Przetarg

Informator działkowca czerwiec 2019

W czerwcowym numerze Informatora działkowca m.in. o bezpłatnych broszurach ogrodniczych dla działkowców; całkowitym zakazie spalania w ROD; obowiązku kompostowania odpadów organicznych, zasadach wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, zasadach zbierania śmieci oraz zasadach stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Pobierz – Informator_dziakowca_czerwiwec_2019

Znaleziono klucze

Na scieżce nr 3 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Koźminie Wlkp. znaleziono klucze od samochodu marki CITROEN. Po odbiór kluczy można zgłosić się do siedziby ROD Koźmin Wlkp. (świetlica) lub tel. 784 966 731, 609 418 947.

Dyżur skarbnika dwa razy w tygodniu.

Od 1 maja w każdy wtorek i piątek w godzinach 16.00-18.00 Skarbnik przyjmuje opłaty za działki w siedzibie ROD. Wpłaty można też dokonać na konto bankowe ogrodu: NR KONTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 48 8427 0009 0109 7576 2000 0001, prosimy w przelewie podać numer działki oraz imię i nazwisko działkowca.

Wesołego Alleluja !

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego święconego w gronie najbliższych szczerze życzy Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim  

Składka członkowska w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

Zgodnie z przepisami § 143 Statutu Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest corocznie, w terminie ustalonym przez walne zebranie, jednak nie później jednak niż do 30 czerwca, uiszczać składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy. W przypadku, gdy członkami Stowarzyszenia Więcej