ZAWIADOMIENIE
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Powstańców Wielkopolskich
zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 25 marca 2023 r.
w sali Kinowo -Widowiskowej „Mieszko” w Koźminie Wielkopolskim.
Początek obrad:
W I terminie godz. 11.00 w II terminie godz. 11.30*

* Zgodnie z § 62
1. Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.