W dniu 27.02.2023 r. w restauracji „Cristal” w Krotoszynie odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD.
Podczas narady szczegółowo omówiono zadania i obowiązki zarządów ROD przed Walnymi Zebraniami Sparwozdawczymi , a także Komisji Rewizyjnych ROD. Poruszono kwestię m. in. gospodarki komunalnej (śmieci), zużycia wody i energii elektrycznej. W zebraniu z ramienia naszego ogrodu uczestniczyli Prezes ROD Mirosław Witkowski oraz wiceprezes ROD Piotr Skowroński.