Koźmin Wielkopolski, 1 lutego 2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim zgłasza zapytanie ofertowe pn:

„Przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności poprzez utworzenie „Zieleńca” reprezentacyjno-wypoczynkowego oraz poprawę jakości życia działkowców w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

który obejmuje:

1.Utworzenia zieleni pn „Zieleniec” o powierzchni 700 m 2

Etap 1. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia

Etap.2 Wykonanie wyniesionych (podwyższonych) rabat kwiatowych z betonu

Etap 3. Sadzenie roślinności w tym roślin odstraszających kleszcze i komary

Etap 4. Wykonanie ścieżek „Zieleńca”

Etap 5. Ograniczenie ścieżek „zieleńca” eko bordami

2.Utworzenie łąki kwietnej w obszarze „zieleńca” o powierzchni 150m2

Etap 1.Sadzenie traw i bylin

Etap 2.siew mieszanki łąki kwietnej

  1. Wykonanie rabat kwiatowych wyniesionych(podwyższonych) 2szt.

Etap 1. Wykonanie konstrukcji betonowej

Etap 2. Wypełnienie podłożem

Etap 3. Sadzenie roślinności

4.Domki dla owadów

Etap 1.Zakup

Etap.2 Montaż

Etap 3.Instalacja

5.Budowa 10 miejsc postojowych o powierzchni 136 m 2.

Etap 1.Przygotowanie podłoża pod miejsca postojowe

Etap 2.Wykonanie podbudowy z wykorzystaniem  tłucznia

Etap 3.Wykonanie obramowania z wykorzystaniem krawężników.

Etap 4.Wykonanie podsypki z wykorzystaniem piasku.

Etap 5.Ułożenie płyt ażurowych

Etap 6.Wypełnienie otworów piaskiem.

Wszystkie w/w prace zostaną wykonane w ramach grantu UE.

 

Warunki wykonania i  szczegółowość Planu można uzgodnić z prezesem Zarządu ROD tel. +48 602 607 636

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach 1 marca – 31 lipca  2023 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodkozmin@interia.pl lub drogą pocztową do dnia 28 lutego 2023 r.

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD