1. Sposóby płatności

Zobowiązania finansowe wobec ogrodu można uiścić  poprzez wpłatę na konto bankowe ROD lub u skarbnika w godzinach urzędowania.

2. Konto bankowe ROD im. Powstanców Wielkopolskich  i dane do wpłaty

Nazwa banku:  BANK SPÓŁDZIELCZY JAROCIN O/KOŹMIN WLKP.

Numer konta 48 8427 0009 0109 7576 2000 0001

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim.
ul.Poznańska 1
63-720 Koźmin Wielkopolski

Uwaga:
W przypadku wpłaty na konto bankowe prosimy koniecznie w tytule przelewu podać numer działki oraz opisać czego dotyczy wpłata.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i właściwe zaksięgowanie wpłaty, co wyeliminuje ewentualne błędne roszczenia należności ze strony Zarządu ROD.

Przy wpłatach po upływie terminu wymagalności należy doliczać odsetki ustawowe korzystając z dostępnych kalkulatorów: