Opłaty związane z nabyciem nowe działki przez nowego działkowca.

  • Wpisowe – 250 zł ( Uchwała OZ PZD w Kaliszu).
  • Inwestycyjne – 2046 zł
  • Przyłączenie do sieci energetycznej – 600 zł
  • Przyłaczenie do sieci wodnej – 100 zł

Opłaty ogrodowe zatwierdzone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 23 marca 2024 r.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 23 marca 2024, w roku 2024 obowiązują następujące opłaty:

Opłata ogrodowa: 0,53 zł od m2 powierzchni użytkowej działki.

Opłata ogrodowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu, w tym na:

  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości
  • bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej
  • dostawę energii elektrycznej w części wspólnej ogrodu i infrastruktury ogrodowej
  • ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publiczno – prawne
  • zarządzanie ROD
  • opłata partycypacyjna

Składka członkowska: 6,00 zł (Członkowie PZD)

Opłata wodna stała: 20 zł od działki.

Opłata energetyczna stała: 25,00 zł od działki.

Opłata za wywóz śmieci: 20,00 zł od działki.

Opłata za oświetlenie ogrodu : 10, 00 od działki.

Opłata ogrodowa przeznaczona na iwestycje polegające na kontynuowaniu etapowego oświetlenia ogrodu, zakupie monitoringu i pierwszego wyposażenia Domu Działkowca:
130,00 zł, od działki.

Opłaty powinny zostać wniesione w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Opłata za zużycie energii elektrycznej:

Ponowne podłączenie prądu po odłączeniu  ze względu na niezapłacone opłaty ogrodowe w terminie – 50 zł

Opłata za zużycie wody na działce:

Obie opłaty należy wnosić do dnia 30 października 2024 roku.