Opłaty ogrodowe zatwierdzone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 7-03-2020 r.