Opłaty ogrodowe zatwierdzone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 9-03-2019 r.

L.p. Rodzaj opłaty                                                                                       Wysokość opłaty
1. Opłata ogrodowa od m2 działki                                                           0,40 gr
2. Jednorazowa opłata inwestycyjna na budowę domu działkowca 10 zł
3. Jednorazowa opłata na bieżące remonty                                           10 zł
4. Stała opłata wodna                                                                                   5 zł
5. Stała opłata za prąd                                                                                15 zł
6. Opłata ogrodowa w roku nabycia prawa do działki                      420 zł (wpisowe)
7. Opłata za możliwość podłączenia się do linii energetycznej.      600 zł

Opłaty działkowiec uiszcza do dnia 30 czerwca 2019 r.

Od 2 kwietnia w każdy wtorek w godzinach 16.00-17.00 Skarbnik przyjmuję opłaty w siedzibie ROD. Wpłaty można też dokonać na NR KONTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  48 8427 0009 0109 7576 2000 0001