Opłaty związane z nabyciem nowe działki przez nowego działkowca.

  • Wpisowe – 220 zł
  • Inwestycyjne – 600 zł
  • Przyłączenie do sieci energetycznej – 600 zł
  • Przyłaczenie do sieci wodnej – 100 zł

Opłaty ogrodowe zatwierdzone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 14 maja 2022 r.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 14 maja 2022, w roku 2022 obowiązują następujące opłaty:

Opłata ogrodowa: 0,40 zł od m2 powierzchni użytkowej działki (Uchwała WZ nr  7/2022).

Opłata ogrodowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu, w tym na:

  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości
  • bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej
  • dostawę energii elektrycznej w części wspólnej ogrodu i infrastruktury ogrodowej
  • ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publiczno – prawne
  • zarządzanie ROD
  • opłata partycypacyjna

Składka członkowska: 6,00 zł (Członkowie PZD)

Opłata wodna stała: 10 zł od działki (Uchwała WZ nr  9/2022)

Opłata energetyczna stała: 15,00 zł od działki (Uchwała WZ nr  8/2022)

Opłata za wywóz śmieci: 15,00 zł od działki  (Uchwała WZ nr 16 /2022)

Opłata za oświetlenie ogrodu : 10, 00 od działki (Uchwała WZ nr /2021)

Opłata partycypacja w budowie „Domu Działkowca” : 80,00 zł, od działki (Uchwała WZ nr /2021)

Opłaty powinny zostać wniesione w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Opłata za zużycie energii elektrycznej:

Opłata za zużycie wody na działce:

Obie opłaty należy wnosić do dnia 30 października 2022 roku.