Uroczystość odbyła się 27 września w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe, delegacja Polskiego Związku Działkowców, a także wielu koźmińskich działkowców.

Choć główna uroczystość była zaplanowana na koniec września, to już 7 września podczas mszy dożynkowej w klasztorze, działkowcy dziękowali za plony. W podziękowaniu delegacja działkowców złożyła na ołtarzu kosz z warzywami i owocami oraz naręcze kwiatów.

Spotkanie jubileuszowe poprowadził prezes koźmińskiego ROD Mirosław Witkowski. Na początku wysłuchano hymnu działkowców i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych. Po powitaniach wręczono odznaczenia:

Odznaki srebrne „Zasłużony Działkowiec” otrzymali Mirosław Witkowski i Ryszard Rybka.

Dyplomy „Za wzorowe zagospodarowanie działki ” wręczono: Grzegorzowi Wybierale, Sylwestrowi Wesołowskiemu, Hannie Plewińskiej, Barbarze Kuśnierczak.

Dyplomy„Za pracę społeczną na rzecz ogrodu”: Edmundowi Krzyżanowskiemu , Czesławowi Klicińskiemu , Jerzemu Marciniakowi, Klotyldzie Jaworowicz , Stanisławowi Marzęckiemu, Wiktorowi Eliaszowi .

190-letnią historię Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Powstańców Wlkp. w Koźminie przedstawił Stefan Kaźmierczak, Honorowy Kronikarz.

Po wystąpieniu zaproszonych gości prezes Mirosław Witkowski podziękował sponsorom:

Jubileusz wspomogli:

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.
Krajowa Rada PZD  w Warszawie
Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu
Firma Dariusza Praczyka- Produkcja uszczelek do kabin i pojazdów mechanicznych.
„Bank Spółdzielczy” w Jarocinie
Firma Wojciecha Naglak-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Koźminie Wlkp.
Państwo Sławomira i Józef Nabzdykowie-Sprzedaż Środków Ochrony
Roślin w Koźminie Wlkp.

Podziękowania skierowano również do dyrekcji ZSP im. Józefa Marcińca za udostępnienie auli oraz Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.za dekorację, nagłośnienie i występ zespołu DO -RE- MI pod kierunkiem Alfredy Damazyniak.

Po występie goście i działkowcy udali się na dziedziniec zamku, gdzie Firma Foto-Studio Karola i Zenona Gościniaków z Koźmina Wlkp. wykonała zbiorowe zdjęcie jubileuszowe.

Data publikacji: 14 listopada 2014r.
Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, Stefan Kaźmierczak
Foto: Iza Stanisławska