Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim przy całkowitym wsparciu Biura Okręgu PZD w Kaliszu w dniu 1 grudnia 2022 r. podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych w tym w szczególności: przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej oraz poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska.

Na realizację zadań Ogród otrzymał  grant w łącznej wysokości 98 811,00 zł. W ramach  grantu przewidujemy: zagospodarowanie terenu zielonego obok budowanego Domu Działkowca oraz zagospodarowanie terenu pod parking przy budowanym Domu Działkowca.

Zadania zgodnie z umową muszą być zrealizowane do dnia 31 maja 2023 r.

Poniżej przedstaiamy wizualizacje projektu: