Zaległości w opłatach ogrodowych !

Zarząd ROD im. Powstańców Wielkopolskich w miesiącu wrześniu 2019 roku wysłał do działkowców wezwania o uregulowanie opłat ogrodowych. Działkowcy regularnie opłacający za działkę, zgłaszają do Zarządu pretensje na tych, którzy łamią regulamin działkowca i nie płacą w terminie do 30 czerwca. Działkowcy nie chcą kredytować dłużników. Zadłużeni bez skrupułów użytkują Więcej

Msza św. w Klasztorze

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 8 września 2019 r. o godz 10.00 zostanie odprawiona msza święta w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Klasztor) w intencji „Za członków i działkowców ROD im. Powstańców Wlkp. w Koźminie i ich rodzin, o Więcej

Ogłoszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstanców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.  informuje, że 30 czerwca br. upłynął termin opłaty należności za użytkowanie działek w naszym ogrodzie. W związku z tym prosimy o uregulowanie zaległych opłat w terminie dyżurowania skarbnika ROD lub na konto bankowe ogrodu. Wpłaty można dokonać na KONTO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  Więcej

Ogłoszenie o przetargu

Polski Związek Działkowców – Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp., ul. Poznańska 1, ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna: roboty budowlane pn. budowa domu działkowca zgodnie z opracowaną dokumentacją na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Koźminie Wlkp. – więcej informacji  w zakładce Przetarg

Znaleziono klucze

Na scieżce nr 3 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Koźminie Wlkp. znaleziono klucze od samochodu marki CITROEN. Po odbiór kluczy można zgłosić się do siedziby ROD Koźmin Wlkp. (świetlica) lub tel. 784 966 731, 609 418 947.

Dyżur skarbnika dwa razy w tygodniu.

Od 1 maja w każdy wtorek i piątek w godzinach 16.00-18.00 Skarbnik przyjmuje opłaty za działki w siedzibie ROD. Wpłaty można też dokonać na konto bankowe ogrodu: NR KONTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 48 8427 0009 0109 7576 2000 0001, prosimy w przelewie podać numer działki oraz imię i nazwisko działkowca.

Składka członkowska w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

Zgodnie z przepisami § 143 Statutu Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest corocznie, w terminie ustalonym przez walne zebranie, jednak nie później jednak niż do 30 czerwca, uiszczać składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy. W przypadku, gdy członkami Stowarzyszenia Więcej