Przedstawiamy etapy budowy Domu Działkowca.    

Czerwiec 2020 – Prace po wykonaniu ławy

Czerwiec 2020 – Budowa ławy.

Czerwiec 2020 – Zbrojenie fundamentów.

Maj 2020 r. – wytyczanie fundamentów pod budowę Domu Działkowca

Maj 2020 r. – kopanie fundamentów pod budowę Domu Działkowca