Komisariat Policji w Koźminie Wlkp. informuje, że w I półroczu 2024 r teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. został objęty planem priorytetowym w rejonie służbowym numer 1. W związku z powyższym teren ROD jak i ulice przyległe do Ogrodu zostały objęte częstszymi patrolami Policji mającymi na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń takich jak niszczenie mienia oraz kradzieże z włamaniem do altanek na szkodę działkowców. W przypadku niepokojących spostrzeżeń jak również ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości na terenie ROD proszę o kontakt z tutejszą jednostką Policji (tel. 477753340), z Komendą Powiatową Policji tel. 477753200 lub z numerem alarmowym 112.

Zapraszam Państwa do współpracy.