Informator działkowca czerwiec 2019

W czerwcowym numerze Informatora działkowca m.in. o bezpłatnych broszurach ogrodniczych dla działkowców; całkowitym zakazie spalania w ROD; obowiązku kompostowania odpadów organicznych, zasadach wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, zasadach zbierania śmieci oraz zasadach stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Pobierz – Informator_dziakowca_czerwiwec_2019

60-rocznica nadania ogrodowi imienia „Powstańców Wielkopolskich”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. serdecznie zaprasza działkowców i mieszkańców Koźmina Wlkp. do udziału w uroczystości  60-lecia nadania ogrodowi imienia „Powstańców Wielkopolskich” która odbędzie się 9 września 2018 r. (niedziela).  Program:godz. 10.00 – Msza św. w Klasztorze godz. 11.00 – złożenie kwiatów przez Zarząd Ogrodu Więcej

OPŁATY OGRODOWE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim  zgodnie z § 144 Statutu oraz § 9 i § 83 Regulaminu ROD informuje i wzywa członków zwyczajnych ktorzy nie dokonali opłat ogrodowych w terminie do 30 czerwca 2018 r.  do : Zobowiązania: Działkowcom, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań finansowych wobec ROD przypominamy, że termin Więcej