Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich
w Koźminie Wielkopolskim  zgodnie z § 144 Statutu oraz § 9 i § 83 
Regulaminu ROD informuje i wzywa członków zwyczajnych ktorzy nie dokonali opłat ogrodowych w terminie do 30 czerwca 2018 r.  do :

Zobowiązania: Działkowcom, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań finansowych wobec ROD przypominamy, że termin wpłat minął!!! Brak wpłaty zaległości będzie skutkował sankcjami przewidzianymi w Regulaminie ROD, do odebrania prawa użytkowania działki włącznie.

Informujemy równocześnie iż wpłat ogrodowych można dokonać poprzez wpłatę u skarbnika ROD w każdy wtorek od godz  16.00- 18.00
lub na NR . KONTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO JAROCIN
48 8427 0009 0109 7576 2000 0001