Wesołego Alleluja !

Aby Wielkanoc w tym właśnie roku, nadeszła z dużym sukcesem u Waszego boku, aby życie układało Wam się zdrowo, zarówno prywatnie jak i zawodowo. Jak najwięcej chwil radosnych i przepięknej wiosny! Wesołego Alleluja !życzy Zarząd Ogrodu, Komisja Rewizyjna oraz Zespół Kronikarski ROD Koźmin Wlkp.

Wystąpienie PZD do Komendanta Głównego Policji – 08.04.2020

Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o skierowanie do wszystkich jednostek wytycznych, które wykluczą przypadki nadinterpretacji przepisów „przeciwepidemiologicznych” przy ich stosowaniu wobec działkowców. KZ poinformował też o działaniach służących zapobieganiu rozwojowi epidemii wdrożonych przez PZD oraz zaapelował o zwiększenie częstotliwości patrolowania okolic ogrodów.

Na terenie Ogrodu (działki) może przebywać wyłącznie działkowiec oraz osoby najbliższe.

Szanowni Państwo ❗️❗️❗️ W związku z licznymi skargami działkowców dotyczących wprowadzania psów przez osoby nieupoważnione do przebywania na terenie Ogrodu oraz pozostawiania nieczystości pozostawionych przez psy Zarząd podaje do wiadomości że: W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. Więcej

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD – 26.03.2020

Komunikat Policji !!!

Komunikat Policji !!! Komisariat Policji w Koźminie Wielkoposlkim informuje, że w I połroczu 2020 r. teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. został objety planem priorytetowym w rejonie służbowym nr 1. W związku z powyższym ulice przyległe do ROD jak i sam Ogród są objęte częstszymi patrolami Więcej