Ogłoszenie Zarządu

Ogłoszenie Zarządu Rodzinny Ogród Działkowy im Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku upłynął termin płatności za opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu. Na dzień 30 lipca 2023 roku, 71 działkowców nie wniosło opłaty ogrodowej. Informujemy także, że od dnia 1 lipca 2023 roku Więcej

Zmiany w dyżurach skarbnika ogrodu !!!

W miesiącu lipcu skarbnik będzie przyjmował wpłaty tylko w czwartki w godz. 16.00 do 18.00. Przypominamy że opłaty ogrodowe należało wpłacić do 30 czerwca 2023 r. wszystkich spóźnialskich działkowców prosimy o uregulowanie opłat. Został naprawiony zamek w furtce 2A nowe klucze dostępne są u skarbnika ogrodu w cenie 10 zł/szt Więcej

Wesołych Świąt !

Zdrowych, pogodnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością Świąt Wielkanocnych. Radości ze wspólnych spotkań  i odpoczynku w gronie najbliższych. Wiosennego optymizmu z budzącej się do życia przyrody wszystkim  działkowcom, działaczom Polskiego Związku Działkowców oraz sympatykom ruchu ogrodnictwa działkowego. życzy Eugeniusz Kondracki Prezes Polskiego Związku Działkowców

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023

ZAWIADOMIENIE Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Powstańców Wielkopolskich zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 25 marca 2023 r. w sali Kinowo -Widowiskowej „Mieszko” w Koźminie Wielkopolskim. Początek obrad: W I terminie godz. 11.00 w II terminie godz. 11.30* * Zgodnie z § 62 1. Uchwały walnych zebrań Więcej

Narada szkoleniowa dla Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD.

W dniu 27.02.2023 r. w restauracji „Cristal” w Krotoszynie odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. Podczas narady szczegółowo omówiono zadania i obowiązki zarządów ROD przed Walnymi Zebraniami Sparwozdawczymi , a także Komisji Rewizyjnych ROD. Poruszono kwestię m. in. gospodarki komunalnej (śmieci), zużycia Więcej

Komunikat Policji !!!

Komisariat Policji w Koźminie Wlkp. informuje, że w I półroczu 2023r teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. został objęty planem priorytetowym w rejonie służbowym numer 1. W związku z powyższym teren ROD jak i ulice przyległe do Ogrodu zostały objęte częstszymi patrolami Policji mającymi na celu Więcej

100 tysięcy złotych dla ROD

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim przy całkowitym wsparciu Biura Okręgu PZD w Kaliszu w dniu 1 grudnia 2022 r. podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem projektu jest ochrona i Więcej