Ogłoszenie Zarządu Rodzinny Ogród Działkowy im Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku upłynął termin płatności za opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu.
Na dzień 30 lipca 2023 roku, 71 działkowców nie wniosło opłaty ogrodowej. Informujemy także, że od dnia 1 lipca 2023 roku zostają naliczane ustawowe odsetki od nieterminowej wpłaty. W miesiącu sierpniu kasa ogrodu będzie nieczynna.
Wpłaty należy dokonywać tylko na konto ogrodu:
BANK SPÓŁDZIELCZY JAROCIN O/KOŹMIN WLKP.
Numer konta 48 8427 0009 0109 7576 2000 0001
Proszę uwzględnić powyższe informacje, gdyż w dniach 7-10 sierpnia 2023 zostanie odłączona energia elektryczna dla działek mających zadłużenie w opłatach ogrodowych zgodnie z zawieraną umową na dostarczanie energii elektrycznej.
Zadłużenie na poszczególnych ścieżkach wynosi następująco :
Brama nr 1 : 1618 zł Brama nr 2: 2343 zł
Brama nr 3: 4861 zł Brama nr 4: 2621 zł
Brama nr 5: 2290 zł Brama nr 6: 4828 zł
Brama nr 7: 5483 zł Brama nr 8: 4479 zł
Brama nr 9: 1094 zł
Ponadto Zarząd informuje, iż wystąpił z wnioskami do Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu o odebranie 4 działek ze względu na długotrwałe zaległości finansowe a także brak reakcji ze strony działkowców zalegających wobec ROD.
Prosimy o wpłaty zaległych opłat ogrodowych .Działkowcy regularnie opłacający za działkę, zgłaszają do Zarządu pretensje na tych, którzy łamią regulamin działkowca i nie płacą w terminie do 30 czerwca. Działkowcy nie chcą kredytować dłużników. Zadłużeni bez skrupułów użytkują działkę i nie wnoszą opłat. Wobec powyższego Zarząd zwraca się z ostateczną prośbą o uregulowanie należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwań do zapłaty.