Zaległe opłaty ogrodowe

Zaległe opłaty ogrodowe prosimy wpłacać na konto bankowe ogrodu. W sierpniu kasa ogrodu jest nieczynna. Działkowcy którzy nie opłacili opłat ogrodowych i z tego tytułu zostali pozbawieni energii elektrycznej przesyłają potwierdzenie przelewu lub wpłaty na e-mail ogrodu rodkozmin@interia.pl lub numer tel. 665 468 050. Po zweryfikowaniu opłat ponowne włączenie prądu Więcej

Ogłoszenie Zarządu

Ogłoszenie Zarządu Rodzinny Ogród Działkowy im Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku upłynął termin płatności za opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu. Na dzień 30 lipca 2023 roku, 71 działkowców nie wniosło opłaty ogrodowej. Informujemy także, że od dnia 1 lipca 2023 roku Więcej