Zarząd ROD informuje, iż włączenie wody w sieci Ogrodu planowane jest na 2 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00. Prosimy o sprawdzenie instalacji po okresie zimowym przed terminem włączenia. Usterki należy naprawić do terminu włączenia wody. Zaplombowania nowych liczników wody należy zgłaszać do biura Zarządu w godzinach urzędowania lub na adres mailowy: rodkozmin@interia.pl.