Dyżury skarbnika ROD

Szanowni Działkowcy, informujemy że w każdy wtorek i środę w godz 15.00-17.00 począwszy od 5 kwietnia skarbnik ogrodu będzie pełnił dyżur oraz przyjmował wpłaty za opłaty ogrodowe. Dyżur będzie pełniony w biurze zarządu na terenie ROD .

Kradzieże na działkach !!!

W związku z licznymi zgłoszeniami kradzieży na ogrodach działkowych Zarząd ROD Koźmin Wielkopolski apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na niepożądane osoby przebywające na terenie ogrodu. Sprawy kradzieży zostały zgłoszone przez Zarząd na Komisariat Policji a nagrania z kamer monitoringu zostały przekazane odpowiednim władzom.