W związku z licznymi zgłoszeniami kradzieży na ogrodach działkowych Zarząd ROD Koźmin Wielkopolski apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na niepożądane osoby przebywające na terenie ogrodu. Sprawy kradzieży zostały zgłoszone przez Zarząd na Komisariat Policji a nagrania z kamer monitoringu zostały przekazane odpowiednim władzom.