Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstanców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.  informuje, że 30 czerwca br. upłynął termin opłaty należności za użytkowanie działek w naszym ogrodzie. W związku z tym prosimy o uregulowanie zaległych opłat w terminie dyżurowania skarbnika ROD lub na konto bankowe ogrodu.

Wpłaty można dokonać na KONTO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  48 8427 0009 0109 7576 2000 0001


Następuje zmiana czasu pracy skarbnika ROD – wpłaty bedą przyjmowane w każdy wtorek od godz. 16.00-17.00. Ostateczny termin zbierania opłat ogrodowych to koniec sierpnia 2019 r.

Po tym terminie zostaną wysłane wezwania do zapłaty  do działkowców zalegających z opłatami.

Jednocześnie informujemy, że niewykonanie niniejszego wezwania (w całości lub części) sprawi, że zarząd ROD podejmie działania przewidziane w art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, a także rozważy wystąpienie na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.


Chętni działkowcy którzy chcą zakupić zbiorowe zdjęcie z Jubileuszu 195-lecia Ogrodu mogą je nabyć w Zakładzie Fotograficznym Pana Gościniaka przy ul. Boreckiej 16 w cenie 10 zł.