W celu umożliwienia wniesienia opłaty ogrodowej za 2020 r. przez działkowców nie posiadających konta bankowego informujemy, że w dniu 8.08.2020 r. (sobota) w godzinach 12.00 – 14.00 w letniej świetlicy ROD skarbnik ogrodu po raz ostatni przyjmował będzie opłaty od działkowców.
W dniu 30.06.2020 r. upłynął termin wniesienia opłat za użytkowanie działek. Po tym terminie Zarząd będzie wystawiał wezwania do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę oraz podejmował kroki prawne w celu wyegzekwowania należności. Prosimy wszystkich „spóźnialskich” działkowiczów o przybycie w tym dniu i uregulowanie zaległych opłat.
Zarząd ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim.