Dofinansowanie oficjalnie parafowane przez Prezesa oraz Wiceprezesa ROD Koźmin Wlkp.

Kasa zostanie spożytkowana na poprawę infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych.

Dofinansowanie pochodzi od marszałka województwa wielkopolskiego. Podpisania umów wraz z wręczeniem czeków, z czterema ogrodami działkowymi z terenu powiatu krotoszyńskiego, dokonano podczas uroczystego spotkania na terenie ROD „Przyszłość” w Sulmierzycach. Uczestniczyli w nim m. in. Krzysztof Grabowski (wicemarszałek województwa), Joanna Król – Trąbka (radna sejmiku województwa wielkopolskiego), Irena Rękosiewicz (wiceprzewodnicząca powiatu krotoszyńskiego), Dariusz Dębicki (burmistrz Sulmierzyc), Karina Błaszczyk (sekretarz Sulmierzyc) oraz przedstawiciele czterech ogrodów działkowych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem wyjątkowym, bo zmienia oblicze funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Wizyta marszałka województwa na terenie ogrodów jest zaszczytem, a jednocześnie determinacją do dalszej pracy. Pomoc finansowa dla ogrodów działkowych ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo korzystania i funkcjonalność tych terenów rekreacyjnych – podkreślał Kamil Łopuszyński, prezes ROD „Przyszłość” w Sulmierzycach, które były gospodarzem parafowania umów.

Kasa zabezpieczona przez sejmik województwa wielkopolskiego na pomoc działkowcom z terenu Wielkopolski, wyniosła 2 mln zł. Wsparcie otrzymały 133 ogrody.

Cieszę się, że możemy się spotkać na finale tych starań o środki dla ogrodów działkowych. Natomiast należałoby się cofnąć nieco w czasie, do jubileuszu ogrodów działkowych w Koźminie Wlkp., kiedy to z ówczesną przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego zadeklarowaliśmy najpierw zorganizowanie specjalnej sesji sejmiku poświęconej ogrodom działkowym w Wielkopolsce. Ta odbyła się we wrześniu 2018r. i wówczas mówiliśmy o potrzebach naszych ogrodów działkowych. Padła także deklaracja, że musimy te ogrody wesprzeć i szukać rozwiązań. Natomiast w 2019r. pojawił się pomysł, by z budżetu województwa wygospodarować 2 mln zł – wspominał wicemarszałek województwa, Krzysztof Grabowski.

Środki otrzymane w ramach wsparcia ze strony urzędu marszałkowskiego spożytkowane zostaną m. in. na wykonanie ogrodzenia ROD, furtek, bram wjazdowych czy wybudowanie sieci wodociągowej.

Przyznane środki:

ROD „Przylesie” w Krotoszynie – 17.200 zł
ROD „Przyszłość” w Sulmierzycach – 17.200 zł
ROD im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. – 17.200 zł
ROD „Miejski” w Kobylinie – 7.700 zł

Tekst i foto: krotoszynska.pl