Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych 2 mln zł. Od przyszłego roku dofinansowania mogą także być przeznaczane na infrastrukturę ogrodową.

– Postanowiliśmy w roku 2020 i pewnie też kolejnych latach dofinansowywać zadania, które są realizowane na terenach ogródków działkowych. Są to środki pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2 mln zł – mówił Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Pieniądze te będzie można przeznaczyć na szeroko rozumianą infrastrukturę ogrodową, m. in. na budowę, przebudowę, modernizację, odnowę alei i dróg ogrodowych, hydroforni, sieci wodociągowej, ogrodzenia i zbiorników wody deszczowej. Można pozyskać do 40 tys. zł rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania to 70 procent poniesionych kosztów. Dotację będzie można otrzymać raz na 2 lata.

O przyznanie środków może ubiegać się stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi Rodzinny Ogród Działkowy lub Rodzinne Ogrody Działkowe. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden Rodzinny Ogród Działkowy, dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD, położony na terenie województwa wielkopolskiego.

– Dotacje nie są skierowane tylko do członków Polskiego Związku Działkowców, ale do działkowców szeroko rozumianych. Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje kilkadziesiąt niezrzeszonych ogrodów działkowych – dodaje Wicemarszałek.

Wnioski należy składać do 30 listopada w Departamencie Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.