Działkowcy mogą otrzymać nawet 40 tys. zł rocznie. O dofinansowanie można starać się raz na 2 lata.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych 2 mln zł. Od przyszłego roku dofinansowania mogą także być przeznaczane na infrastrukturę ogrodową. – Postanowiliśmy w roku 2020 i pewnie też kolejnych latach dofinansowywać zadania, które są realizowane na terenach ogródków działkowych. Są to Więcej