Zarząd ROD im. Powstańców Wielkopolskich w miesiącu wrześniu 2019 roku wysłał do działkowców wezwania o uregulowanie opłat ogrodowych. Działkowcy regularnie opłacający za działkę, zgłaszają do Zarządu pretensje na tych, którzy łamią regulamin działkowca i nie płacą w terminie do 30 czerwca. Działkowcy nie chcą kredytować dłużników. Zadłużeni bez skrupułów użytkują działkę i nie wnoszą opłat. Wobec powyższego Zarząd zwraca się z ostateczną prośbą o uregulowanie należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwań do zapłaty wnosząc ją na konto BS Jarocin 48 8427 0009 0109 7576 2000 0001. W tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz numer działki.
Jednocześnie informujemy, że niewykonanie niniejszego wezwania (w całości lub części) sprawi, że zarząd ROD podejmie działania przewidziane w statucie PZD, a także rozważy podjęcie kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności lub odebrania działki.