OGŁOSZENIE ZARZĄDU ROD

o wysokości opłat ogrodowych zatwierdzonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 9-03-2019 r.

Obowiązujące opłaty działkowiec uiszcza do dnia 30 czerwca 2019 r.

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
1. Opłata członkowska 6 zł
2. Opłata ogrodowa od m2 działki 0,40 gr
3. Jednorazowa opłata inwestycyjna na budowę domu działkowca 10 zł
4. Jednorazowa opłata na bieżące remonty 10 zł
5. Stała opłata wodna 5 zł
6. Stała opłata za prąd 15 zł
7. Opłata ogrodowa w roku nabycia prawa do działki 420 zł
8. Opłata za podłączenie się do linii energetycznej. 600 zł

 

Zawór główny z wodą zostanie otwarty 30.03.2019 r.
w godzinach rannych. W razie awarii lub wycieków zawór zostanie ponownie otwarty po usunięciu wycieków lub awarii.

 

 

 

Zarząd przypomina, iż zgodnie z zapisami regulaminu PZD § 72 ustęp 2.,”działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu” Prosimy zatem o bezwzględne zastosowanie się do powyższego zapisu regulaminu. Ponumerowane działki są bardzo pomocne w nagłych przypadkach, np. podczas wezwania Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego.

 

 

Od 2 kwietnia w każdy wtorek w godzinach 16.00-17.00 Skarbnik przyjmuję opłaty w siedzibie ROD. Wpłaty można też dokonać na NR  KONTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
48 8427 0009 0109 7576 2000 0001

 

 

Działkowcy, którzy nieuregulowali należności za energię elektryczną do dnia wywieszenia ogłoszenia zostaną odłączeni od głównego zasilania. Po uregulowaniu zaległości prąd zostanie ponownie włączony.