W dniu 9 marca 2019 r. w Sali „Kino Mieszko” odbyło się Walne Zebranie członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim.

Ze względu na brak frekwencji w I terminie zebrania (dla ważności obrad potrzeba powyżej 50% uprawnionych do głosowania) prezes Mirosław Witkowski ogłosił odbycie walnego zebrania w II terminie. Czas oczekiwania na II termin przeznaczono na przedstawienie zebranym działkowcom projektu Budowy „Domu Działkowca” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Koźminie Wlkp.

O godzinie 9.30 Prezes Ogrodu Pan Mirosław Witkowski otworzył zebranie w drugim terminie, przywitał przedstawiciela Okręgowego Zarządu ROD w Kaliszu Pana Karola Budzyńskiego a także zebranych działkowców.

Prezes Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego zebrania sprawozdawczego powołać Pana Janusza Baszczyńskiego w związku z brakiem innych propozycji zatwierdzono jednogłośnie zgłoszoną kandydaturę na przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Powstańców Wielkopolskich. Dalszą część zebrania poprowadził Pan Janusz Baszczyński.

Działkowcy jednogłośnie zatwierdzili porządek i regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego.

Zebranie przebiegło sprawnie i zgodnie z przegłosowanym porządkiem. Działkowcy ogrodu wybrali Zarząd ROD, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zarząd ROD ukonstytuował się następująco:

  1. Mirosław Witkowski – prezes
  2. Stanisław Wojcichowski –wiceprezes
  3. Piotr Skowroński – sekretarz
  4. Sławomira Kałowa – skarbnik
  5. Anna Rybka- Szymczak – członek zarządu

Natomiast wybrana Komisja Rewizyjna ROD ukonstytuowała się następująco:

  1. Klotylda Jaworowicz – przewodnicząca
  2. Jan Jóźwiak- przewodnicząca
  3. Bogdan Tomajer – sekretarz

Na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrano prezesa oraz wiceprezesa Zarządu ROD im Powstańców Wielkopolskich. W kadencji Zarządu ROD na lata 2019-2022 najważniejszym zdaniem będzie realizacja budowy „Domu Działkowca”. Poniżej zamieszczamy wizualizację nowego budynku „Domu Działkowca”.

Po pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej zebranie zamknięto.