Najstarszy w Polsce i Europie Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. zorganizował spotkanie opłatkowe, które odbyło się 8 grudnia 2018 r. w restauracji „Zachwiany Kociołek”. W uroczystości udział wzięli członkowie władz ogrodu i zaproszeni goście, których powitał Prezes Mirosław Witkowski. Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Pan Maciej Bratborski  – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

– Pan Justyn Zaradniak – Przewodniczący Rady Miejskiej

– Pan Andrzej Serek – Skarbnik Urzędu Gminy

– asp. sztab. Ryszard Mierzejewski – Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp.

– Pan Piotr Marszałek – Prezes OSP Koźmin Wlkp.

– Pan Mariusz Błaszczyk – Naczelnik OSP Koźmin Wlkp.

W dalszej części władze ogrodu i samorządowe wymieniły się życzeniami świąteczno –noworocznymi, łamano się opłatkiem z indywidualnymi życzeniami, zaśpiewano kolędę i wzniesiono toast za pomyślny 2019 r.  Podczas wieczerzy wigilijnej Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak przygotował zebranym niespodziankę: koncert kolęd z płyt w wykonaniu burmistrzów z terenu powiatu krotoszyńskiego – pięknie brzmiał głos naszego Burmistrza. Jako że, świętujemy setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego Kronikarz przygotował kolędę  „Wśród nocnej ciszy” w wersji powstańczej, którą zebrani odśpiewali z przygotowanym tekstem. Redakcja Kroniki ROD pracująca w składzie: Marzena Kotowska, Martyna Szymańska, Stefan Kaźmierczak i Piotr Skowroński udostępniła do wglądu kronikę ROD  z wydarzeń 10 miesięcy 2018 r. Jako, że czas Wigili jest również okazją do przekazywania upominków Zarząd ROD zrealizował uchwałę KR PZD o upoważnieniu ogrodów do nadawania odznaki  „ Za zasługi dla ROD”. Po raz pierwszy w koźmińskim Ogrodzie otrzymały je z rąk Prezesa Mirosława Witkowskiego i skarbnika Sławomiry Kałowej następujące osoby:

– Legitymacja nr 1 – Maciej Bratborski

– Legitymacja nr 2 – Justyn Zaradniak

– Legitymacja nr 3 – Stefan Kaźmierczak

– Legitymacja nr 4 – Klotylda Jaworowicz

– Legitymacja nr 5 – Stanisław Wojciechowski

W imieniu wyróżnionych podziękowania złożył Maciej Bratborski. Przy śpiewie kolęd z płyt Prezesi ROD podziękowali gościom za przybycie wręczając im mikołajkowy prezent – Kalendarze na 2019 r. wydane przez KR PZD .

Tekst i zdjęcia: Redakcja Kroniki ROD.