Mając na względzie bezpieczeństwo mienia działkowców i infrastruktury ogrodu, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich prosi o zamykanie bram ogrodu w okresie zimowym. W tym okresie bramy będą otwierane wyłącznie w sytuacjach kryzysowych – na wezwanie służb ratowniczych. Prosimy także działkowców o nie wystawianie worków z odpadami przed bramy ogrodu, gdyż stwarza to problem z wywozem worków a Zarząd nie jest zobowiązany do tych czynności gdyż nie pobiera żadnych opłat za wywóz odpadów z ogrodu. Zarząd zwraca się także z prośbą o zabezpieczenie altan na okres zimowy.