Nie pal na działce!

Jesień wiąże się z wytężoną pracą w ogrodach, zbieraniem plonów i przygotowaniem roślinności do spoczynku zimowego. Niestety prócz zapachu uschniętych liści w niektórych miejscach pojawia się swąd spalenizny. Mimo prowadzonych działań edukacyjnych oraz zakazów, wciąż zdarzają się przypadki spalania odpadów komunalnych w ogrodach. Dlaczego te praktyki są zabronione i jak możemy walczyć z tym nielegalnym procederem?

Do Krajowej Rady PZD co roku jesienią docierają skargi od osób, które skarżą się na sąsiadów palących obcięte gałęzie i suche liście. Również media nagłaśniają problem zadymienia ROD i osiedli zlokalizowanych wokół nich.

Od wielu lat głośno mówi się o szkodliwości tych działań. Wystarczy wspomnieć, że podczas spalania odpadów do powietrza przedostają się związki chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia i negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Ponadto zadymienie stwarza realne zagrożenie dla kierowców poruszających się pobliskimi drogami, a ogień szybko rozprzestrzenia się i stanowi zagrożenie pożarowe.

Całkowity zakaz

Mając na uwadze powyższe, polski Związek Działkowców wprowadził całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych na trenie ROD (Regulamin ROD, § 68 pkt 5). Jednak warto pamiętać, że osoby, które zdecydują się na ten krok łamią także inne prawa.

– Warto zwrócić uwagę, że zakaz spalania wynika również z prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego, zwłaszcza z regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach oraz coraz częstszych uchwał rad gmin miast wydawanych na podstawie ustawy tzw. antysmogowej – mówi Monika Pilzak z Biura Prawnego PZD

 Co grozi za palenie odpadów na działkach?

– Regulamin o ROD nie wprowadza kar porządkowych za spalanie odpadów i resztek roślinnych na terenie ROD.  Jednak uporczywe spalanie śmieci na terenach ROD, mimo upomnienia może być podstawą wypowiedzenia przez stowarzyszenie ogrodowe umowy dzierżawy działkowej (art. 36 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych) – przypomina Monika Pilzak.

Ponadto takiemu działkowcowi grożą inne kary, wynikające m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (art. 10 ust. 2a), ustawy o odpadach (art. 191), a także Kodeksu wykroczeń (art. 82 § 1 pkt. 1 oraz art. 51 § 1) i Kodeksu cywilnego (art. 144).  Za nielegalne spalanie odpadów może zostać nałożona kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł, nagana, a w niektórych przypadkach sąd może zdecydować o ograniczeniu wolności.

Dlatego kolejny już raz apelujemy do działkowców i jednocześnie przypominamy, że palenie uschniętych roślin, gałęzi, a także wszelkich innych odpadów jest na terenie ROD całkowicie zabronione. Odpady należy zawsze wyrzucać do pojemników na śmieci, z zachowaniem obowiązujących zasad dotyczących segregacji.

Przypadki spalania odpadów można zgłaszać do Straży Miejskiej.