Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich zaprosił działkowców i mieszkańców miasta do udziału w uroczystości 60-lecia nadania ogrodowi imienia Powstańców Wielkopolskich, która odbyła się 9 września.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Klasztorze w intencji zmarłych i żyjących działkowców. Na ołtarzu złożono kwiaty. Po mszy św. delegacja władz ogrodu i indywidualni działkowcy przy blasku zniczy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności.

O godz. 15.00 w letniej świetlicy ogrodu odbyła się dalsza część uroczystości, którą rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Polski i Hymnu Działkowców. Prezes Mirosław Witkowski powitał działkowców i gości wśród których znaleźli się: burmistrz Maciej Bratborski i Justyn Zaradniak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Prezes podziękował Kronikarzowi Honorowemu Stefanowi Kaźmierczakowi za przygotowanie koncertu, zapraszając do jego prowadzenia. Kronikarz przestawił scenariusz koncertu z płyt, który powstał we współpracy z Piotrem Skowrońskim, sekretarzem ROD. Poinformował, że koncert mieści się w ramach Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i jest hołdem koźmińskich działkowców dla jego bohaterów.

– Wśród tęsknot za ojczyzną i bliskimi znalazł się czas na piosenki, aby choć na chwilę zapomnieć o okrucieństwie wojny. Przywracamy również pamięć o naszych działkowcach, którzy 60 lat temu 9 września 1958 roku nadali ogrodowi imię Powstańców Wielkopolskich, jako hołd walczącym żołnierzom, wśród których były również 3 koźmińskie kompanie. – mówił Stefan Kaźmierczak.

Koncert został podzielony na 2 części: legionową i z okresu Powstania Wielkopolskiego. Ogółem wysłuchano 22 pieśni. Uczestnicy koncertu do wspólnego śpiewania otrzymali teksty i nuty „Marsylianki Wielkopolskiej”, wydane przez Gminę Koźmin Wlkp.
Burmistrz Maciej Bratborski podziękował za zorganizowanie koncertu i wystawy oraz za włączenie się do rocznicowych obchodów. Nawiązał do roli zwycięskiego powstania w kształtowaniu się granic powstającego państwa polskiego. Przekazał również dwie dobre wiadomości dla działkowców. Rada Miejska podjęła uchwałę, na podstawie której będzie możliwe wsparcie finansowe budowy domu działkowca. Burmistrz wraz z Radnym Powiatowym p. Januszem Baszczyńskim poinformował także o dalszym remoncie ulicy Cieszyńskiego do ul.Działkowej.
Po koncercie goście i działkowcy oglądali kronikę i obraz ukazujący przebieg uroczystości nadania imienia w 1958 roku.

Tekst: Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Foto: Izabela Stanisławska