Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu.

W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością  dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.

Dlatego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze znowelizowanym regulaminem ROD, którego treść przedstawiamy poniżej. Publikujemy również uchwałę Krajowej Rady PZD o zmianie regulaminu ROD, która dokładnie określa poszczególne zmiany, które wprowadzono do tego ważnego dokumentu.

Jednocześnie informujemy, że przyjęta nowelizacja regulaminu ROD zacznie obowiązywać w swojej zasadniczej części od 1 stycznia 2019 roku.

Regulamin ROD -pobierz