W dniu 23 marca 2024 r. w Sali „Kino Mieszko” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim.
Na walne zebranie przybyli Pan dr Zdzisław Śliwa – Wiceprezes PZD, Pani Ewa Gaicka – Dyrektor PZD Okręg Wrocław, Pan Jerzy Wdowczyk – Prezes PZD Okręg Kalisz oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Kaliszu Pan Henryk Boliński.
Prezes Mirosław Witkowski powitał przybyłych gości oraz wszystkich zebranych działkowców.
Ze względu na brak kworum pierwszym terminie czas oczekiwania na II termin przeznaczono na przedstawienie zebranym działkowcom aktualnych problemów ROD związanych z nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aktualnych problemach PZD oraz o przypadającym Jubileuszu 200-lecia ROD w Koźminie Wielkopolskim.
Działkowcy ogrodu wybrali nowy Zarząd ROD, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zarząd ROD ukonstytuował się następująco
Mirosław Witkowski – prezes
Piotr Skowroński –wiceprezes
Anna Rybka – sekretarz
Sławomira Kalowa – skarbnik
Bogdan Tomajer – członek zarządu
Natomiast wybrana Komisja Rewizyjna ROD ukonstytuowała się następująco:
Klotylda Jaworowicz – przewodnicząca
Krystyna Kaźmierczak
Jolanta Frąszczak
Na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrano prezesa Mirosława Witkowskiego oraz wiceprezesa Piotr Skowrońskiego Zarządu ROD im Powstańców Wielkopolskich. W czasie kadencji 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣Zarząd ROD pozyskał następujące granty i dofinansowania na kwoty:
– Budowa Domu Działkowca – 4️⃣2️⃣ 6️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł Na tę kwotę składa się dotacja z Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski – 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣, dotacja z jednostki Okręgowej 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣, dotacja z okręgu Toruńsko-Włocławskieho 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł , dotacja z Bank Spółdzielczy Jarocin 5️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł oraz osoby prywatnej1️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł.
– ramach umowy ARIMR w Poznaniu na utworzenie ląki kwietnej oraz klombu i 10 miejsc parkingowych przy budowanym Domu Działkowca w kwocie 9️⃣8️⃣8️⃣1️⃣1️⃣,0️⃣0️⃣ zł w Ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych,
– z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na modernizację ogrodzenia 6️⃣7️⃣2️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣
– pozyskanie funduszy z Krajowej Rady PZD w warszawie na dokończenie budowy domu działkowca w kwocie 6️⃣4️⃣7️⃣0️⃣2️⃣9️⃣,4️⃣0️⃣ gr.
Wszystkie pozyskane środki zostały rozliczone w terminie i zgodnie z wymogami.
W nowej kadencji Zarządu ROD na lata 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ postawi na bezpieczeństwo działkowców oraz ich mienia. Planuje się budowę chodnika wzdłuż nowego ogrodzenia, etapowe oświetlenie ogrodu, modernizację starego ogrodzenia od ul. Cieszyńskiego oraz monitoring przy domu działkowca oraz obchody 🥳2️⃣0️⃣0️⃣-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim – najstarszego ogrodu w Polsce i Europie.
Po pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej zebranie zamknięto.