Zaległe opłaty ogrodowe

Zaległe opłaty ogrodowe prosimy wpłacać na konto bankowe ogrodu. W sierpniu kasa ogrodu jest nieczynna. Działkowcy którzy nie opłacili opłat ogrodowych i z tego tytułu zostali pozbawieni energii elektrycznej przesyłają potwierdzenie przelewu lub wpłaty na e-mail ogrodu rodkozmin@interia.pl lub numer tel. 665 468 050. Po zweryfikowaniu opłat ponowne włączenie prądu Więcej