1. Zarząd ROD Koźmin Wielkopolski zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE które, odbędzie się w dniu 14 maja 2022 r. w świetlicy ROD w Koźminie Wlkp. Początek obrad: w I terminie godz. 14.00 w II terminie godz. 14.30 Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 4 maja w godz. 15.00 do 17.00 w świetlicy ROD.
  2. Zarząd ROD uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzaniem danych do systemu DGCS PZD System prosi o wypełnienie ankiety aktualizacyjnej. Ankietę można pobrać w godzinach urzędowania biura tj, wtorek, środa w świetlicy ogrodu w godz. 15.00-17.00. Wypełnione formularze prosimy o wrzucenie do skrzynki pocztowej przy świetlicy lub wysłanie mailem (rodkozmin@interia.pl) lub osobiście w godzinach pracy Zarządu w wtorek, środa w godzinach 15.00 -17.00. Dane z formularza aktualizującego są niezbędne do stworzenia aktualnej bazy danych ogrodu działkowego do systemu DGCS PZD System.
  3. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD wszyscy działkowcy mają obowiązek wywieszenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym swojej działki. Oprócz ułatwienia identyfikacji Państwa ogrodów przez Zarząd i podmioty współpracujące, umieszczenie numeru działki w widocznym miejscu ma przyspieszyć pracę służb porządkowych, straży pożarnej oraz pogotowia. A jak dobrze Państwo wiecie – szybkość ich działania jest bardzo istotna. Informujemy również, że Zarząd ma możliwość nakładania kar za niestosowanie się przez Państwa do regulaminu ROD.
  4. Przypominamy o regulaminie wjazdu na teren ROD, Prosimy działkowców
    o zapoznanie się z regulaminem wjazdu na teren ROD który jest dostępny na stronie WWW ogrodu. Więcej informacji w celu otwarcia bram można uzyskać pod numerem Tel. 665 468 050. Prosimy działkowców o dostosowanie się do regulaminu wjazdów na teren ROD.W szczególnych przypadkach otwarcia bram prosimy o kontakt wcześniej tj ok. 1-2 dni przed wjazdem pod numer tel. 665 468 050.