W celu umożliwienia wniesienia opłaty ogrodowej za 2021 r. przez działkowców nie posiadających konta bankowego informujemy, że w dniu 12.10.2021 r. (wtorek) w godzinach 15.00 – 16.00 w letniej świetlicy ROD skarbnik ogrodu po raz ostatni przyjmował będzie opłaty od działkowców.
Informujemy iż upłynął ostateczny termin wniesienia opłat za użytkowanie działek. Po tym terminie Zarząd  podejmie ostateczne kroki prawne w celu wyegzekwowania należności. Po tym terminie wszystkim działkowcom zalegającym z opłatami zostanie odłączony prąd a w ostateczności również woda dla wszystkich działkowców, dlatego aby tego uniknąć,  prosimy wszystkich „spóźnialskich” działkowiczów o przybycie w tym dniu i uregulowanie zaległych opłat.
Zarząd ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim.