Uwaga !!! Działkowcy !!!
W dniach 10 i 17 października 2020 r. w godz. 9.00 -17.00 będą zbierane worki ze śmieciami do kontenera przy świetlicy ROD. Przyjmowane będą śmieci tylko w workach przekazanych przez Zarząd. Poniżej zamieszczamy harmonogram zbierania opłat za wodę i prąd. Cena za 1m3 wody 3,80 zł. Cena 1 kWh prądu 0,71 gr.