Z dniem 30 czerwca zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp., minął termin płatności opłat ogrodowych za działkę. Prosimy wszystkich spóźnialskich o uregulowanie opłat w jak najkrótszym terminie. Informujemy, iż skarbnik będzie pełnił dyżur do końca lipca 2020 r. w każdą sobotę miesiąca w godz. 12.00-14.00 w świetlicy ogrodowej.  Zarząd będzie wystawiał wezwania do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę. Terminowe wpłaty powodują, iż ogród może funkcjonować prawidłowo, a także realizować zaplanowane remonty oraz inwestycje w ogrodzie.