Ogłoszenie Zarządu o opłatach uchwalonych przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 7 marca 2020 r. Obowiązujące opłaty działkowiec uiszcza do dnia 30 czerwca 2019 r.