7 listopada 1575

Pierwsza wzmianka dotycząca ogrodów działkowych w Koźminie pochodzi z 7 listopada 1575 roku! Już wtedy na terenie obecnego ROD mieszkańcy miasteczka mieli ogrody. Wynika to z dokumentów dotyczących ustalania opłat za czynsz. Kolejni właściciele miasta, własnoręcznymi podpisami potwierdzali przywilej nadania gruntu i pobierania podatku od jego użytkowników. Niestety nie wiadomo, ile osób wtedy miało tam ogród -takie wiadomości nie zachowały się w dokumentach.Odnośnie ogrodów zapisano: „Tymże mieszczanom naszym, ich następcom przywłaszczamy, zapisujemy na potrzeby Rzeczpospolitej Miejskiej, około Miasta naszego wielkiego Koźmina, z których ogrodów czynsz weźmie na rok podług taksy tegoż roku przez przysięgłych Radców zarządzamy, posiedziciele onych płacić wieczyście powinni”.

14czerwca 1824

Po wielu poszukiwaniach -w Archiwum Centralnym w Kaliszu,został odnaleziony dokument o nazwie:”Acta wymiaru ogrodów na błoniu leżących zrobione w roku 1824, dnia 14 czerwca”. Po wielu badaniach potwierdzających autentyczność dokumentu, Krajowa Rada PZD w dniu 6 lutego 1997r. przekazała na ręce Zarządu Ogrodu w Koźminie pismo z poniższą informacją:„biorąc pod uwagę cytowany dokument władz miejskich Koźmina z dnia 14 czerwca 1824r. można przyjąć powyższą datę za powstanie ogrodu działkowego (…)”. Od tej pory data ta została oficjalnie uznana za początki istnienia Ogrodu w Koźminie. Zachowała się także imienna lista pierwszych właścicieli działek, z której wynika, że ogrody dostało wówczas 233 działkowców.

16 października 1841

Kolejny znaleziony dokument rzuca ciekawe światło na sprawę ogrodów działkowych. Dotyczy on zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Reprezentantów Miasta, na którym był omawiany „Interes względem kameralnych ogrodów dla mieszkańców, oraz tworzyć się mającym związkiem względem polepszenia kultury gospodarczej”.

8 sierpnia  1853

Tego dnia odbyło się posiedzenie miejskie, na którym zatwierdzono ostatni ciągnący się od wielu lat podział ogrodów, ich wielkość i wysokość opłat. Wielkość ogrodów nie mogła przekraczać 6 zagonów (tj. ok. 1200 m2). Opłatę ustalono na 1 srebrny grosz za zagon na 1 rok. Także biedna ludność żydowska mogła się starać o przydział działek.Szkice ogrodów wykonał Stanisław Kolaśkiewicz, a podpisał burmistrz miasta -Krantz.

4 kwietnia  1854

Na posiedzeniu Rady Miejskiej przekazano Ogrody 20 mieszkańcom, Chrześcijanom Starego Koźmina. Potwierdzeniem przydziału działek był spis za lata 1858-1863, który zawierał imię i nazwisko, zawód, wielkość działki i wysokość czynszu. Widnieje na nim 237 nazwisk i kilkanaście numerów bez nazwisk.

20 lutego 1870

Z tego dnia pochodzi kolejny dokument -z własnoręcznymi podpisami 166 obywateli, którzy skierowali jedo magistratu z prośbą o przywrócenie zasad podziału ogrodów z czasów Burmistrza Krantza. Protest spowodowany był nowym podziałem działek jaki przeprowadził Burmistrz Rex bez zgody ich użytkowników.

15 maja oraz 21 listopada 1927

Na posiedzeniu Rady Miejskiej omówiono wydzierżawienie ogrodów dla bezrobotnych. Ustalono opłatę w wysokości 1 centnara żyta z morgi płatną 1 października i 1 kwietnia wg średniej ceny ustanowionej w tym czasie na giełdzie.

28 września  1921

W tym roku odbyły się 2 posiedzenia Rady Miejskiej dotyczące ogrodów działkowych. Na pierwszym -miasto oddało za minimalną dzierżawę 50 mórg na ogrody działkowe dla ubogiej ludności. Na drugim -złożono informację, że na 14ha urządzono ogrody działkowe dla ubogiej ludności. Wielkość działki nie mogła być większa niż 650 m2. Był to kolejny podział na mniejsze działki, które otrzymało 259 osób. Zorganizowano również ogródki działkowe dla dzieci o obszarze 650m2 z których bezpłatnie skorzystało 70 dzieci.

1936

Rok rozpoczął się w ogrodzie nowym podziałem powierzchni. Uboga ludność domagała się mniejszych działek, aby mogło więcej osób je dostać. Z inicjatywy burmistrza Koźmina Janusza Podlewskiego wymierzono ogrody i wielkość działek ustalono na 500m2. Na każdej działce posadzono po dwa krzaki agrestu i porzeczek oraz dwa drzewka owocowe. Zalecono również, aby oprócz ziemniaków sadzono warzywa i kwiaty.

1939

Od tego roku funkcję Prezesa Ogrodów Działkowych pełnił Jan Kobusiński, sekretarz Rady Miejskiej w Koźminie. W czasie okupacji użytkownikami działek byli Polacy. Niemcy często kontrolowali działki.A po okupacji rozpoczął się nowy etap działalności ogrodu.

Wrzesień 1946

To był bardzo ważny rok dla Ogrodu, ponieważ otrzymał on swoją nazwę, która pozostała do dziś: „Rodzinny Ogród Działkowy im. „Powstańców Wielkopolskich”. Kilka lat później wykonano spis zagospodarowania działek i powiększono ogród o kolejne15 działek.

Lata 70-te

Okres ten nie był łaskawy dla działkowców. Przez źle wykonane opryski przez Stację Ochrony Roślin Działkowcy ponieśli ogromne straty. Chorowały ziemniaki i pomidory –wręcz zakazano ich upraw. Najgorszym wydarzeniem był pożar altanki Prezesa Ogrodu –w której znajdowały się wszelkie dokumenty Ogrodu z lat 1945-1963r. Po zmianie Prezesa –na Pana Jana Mandzieja rozpoczęto przydzielanie działek o powierzchni 250 m2, aby zmniejszyć ilość osób oczekujących na realizację wniosków. Doprowadzono prąd do biura. Jednak nie udało się wybudować świetlicy mimo posiadania dokumentacji, materiałów budowlanych i wsparcia finansowego z Urzędu Miasta. Ale na terenie ogrodu organizowano kolonie dla dzieci z Gdańska.

Dokumenty potwierdzające historię Ogrodu w Koźminie zostały odnalezione dzięki:Prezesowi p. Leonowi Ogrodowczykowi (prezes od 24.02.1980 przez kolejne 20 lat) oraz honorowemu Kronikarzowi ROD –Panu Stefanowi Kaźmierczakowi. Odwiedzili oni kilkadziesiąt rodzin najstarszych działkowców w poszukiwaniu dokumentów. Z rozmów wynikało, że historia ogrodu jest o wiele starszaniż początkowo zakładano. Rozmówcy wymieniali głównie burmistrza Koźmina -Teodora Juliusza Krantz’a, który rządził w latach 1834-1848. I słowa potwierdziły się. Ogród jednak miał ponad 190 lat a nie tylko 90 lat jak do tej pory sądzono.