Minął termin płatności opłat ogrodowych za działkę !!!

Upłynął termin płatności opłat ogrodowych za działkę. Prosimy wszystkich „spóźnialskich  działkowców” o uregulowanie opłat do połowy września 2021 r.  Po tym terminie Zarząd będzie wystawiał wezwania do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę lub wnioskował do Zarządu okręgowego w Kaliszu o możliwość odebrania działki zalegającym działkowcom.  Przypominamy iż terminowe Więcej

Uwaga !!! Wymiana kłódek na bramach ROD !!!

W związku z wielkokrotnym naruszaniem regulaminu wjazdu na teren ROD, Zarząd podjął decyzję o wymianie wszystkich kłódek na bramach ogrodu. W dniu dzisiejszym tj. 17.08.2021 zostały wymienione wszystkie kłódki na bramach ROD. Prosimy działkowców o zapoznanie się z regulaminem wjazdu na teren ROD który jest dostępny pod http://www.rod.kozmin.pl/…/2020/07/regulamin_wjazd_rod.pdf . Więcej Więcej