Opłaty ogrodowe zatwierdzone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 9 -07-2021 r.