Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 17 kwietnia 2020 r. w/s stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD   W związku z licznymi zapytaniami od działkowców o interpretację znowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kontekście Więcej